Szerződésnyilvántartás

Számviteli beszámolók

2011. évi beszámoló

2012. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

Foglalkoztatottak

A Társaságnál a 2011. évben a foglalkoztatottak száma 0 fő.

A Társaságnál a 2012. évben a foglalkoztatottak száma 0 fő.

A Társaságnál a 2013. évben a foglalkoztatottak száma 0 fő.

A Társaságnál a 2014. évben a foglalkoztatottak száma 0 fő.

A Társaságnál a 2015. évben a foglalkoztatottak száma 0 fő.

A Társaságnál a 2016. évben a foglalkoztatottak száma 0 fő.

A Társaságnál a 2017. évben a foglalkoztatottak száma 1 fő.

A Társaságnál a 2018. évben a foglalkoztatottak száma 13 fő.

A Társaságnál a 2019. évben a foglalkoztatottak száma 25 fő.

A Társaságnál a 2020. évben a foglalkoztatottak száma 28 fő.

Vezetői információk

Vezetői információk 2011. évi

Vezetői információk 2012. évi

Vezetői információk 2013. évi

Vezetői információk 2014. évi

Vezetői információk 2015. évi

Vezetői információk 2016. évi

Vezetői információk 2017. évi

Vezetői információk 2018. évi

Vezetői információk 2019. évi

Vezetői információk 2020. évi

Vezetői információk 2021. évi

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Társaság Alapszabálya innen érhető el.

A Társaság által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)

A MAHART Magyar Hajózási Zrt.-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A Társaság nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Ez a közzététel a MAHART Magyar Hajózási Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata innen érhető el.

A Társaság által közzétett hirdetmények, közlemények

Az egyes pályázatokhoz tartozó hirdetmények, felhívások a projektek menüpont alatt érhetőek el.

A Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

KÖZOP-4.7.0-15-2015-0045

A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Hamarosan…

Közérdekű adatigénylés

Közérdekű adatszolgáltatások szabályzata

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A MAHART Magyar Hajózási Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a MAHART Magyar Hajózási Zrt. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a MAHART Magyar Hajózási Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §).

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  1. Személyesen: a MAHART Magyar Hajózási Zrt. telephelyén
    • Cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
    • Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd 9:00 – 12:00. között
  1. Írásban: a MAHART Magyar Hajózási Zrt.-nek címezve a 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. címre, illetve személyesen a MAHART Magyar Hajózási Zrt. telephelyén hétköznap (hétfő, kedd 9:00 – 12:00. között)
  2. Elektronikusan:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a MAHART Magyar Hajózási Zrt.-re vonatkozó közérdekű adatok a MAHART Magyar Hajózási Zrt. honlapján (www.mahart.hu) közvetlenül elérhetőek.

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. – 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Adatigénylési formanyomtatvány

A Társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Hamarosan…

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Társasághoz nem érkezett közérdekű adatigénylés az elmúlt két évben.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Társaság az egyik szerződő fél

Ez a közzététel a MAHART Magyar Hajózási Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

A Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A MAHART Magyar Hajózási Zrt.-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A MAHART Magyar Hajózási Zrt.-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

MAHART Magyar Hajózási Zrt.
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

Telefon: +36 1 278 35 05
Fax: +36 1 278 35 05
Email: macek.zsuzsanna@mahart.hu

 

© Copyright 2017. Minden jog fenntartva. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search